20 Jobs Found

SOHO Diversified Group Of Companies

Bartenders (Bonchon)

1 year ago   ភ្នំពេញ Full-time   $-- per hour
RESPONSIBILITIESBenefits: Generous Wages Employee DiscountsPaid Annual LeaveCompany DiscountsHours Full-time (48 Hours a Week, 1:00 PM – 10:00 PM)ភារកិច្ចចម្បង៖ការស្វាគមន...
Gas Toansamay - Modern Gas

អ្នករចនាក្រាហ្វិក

1 year ago   ភ្នំពេញ Full-time   $-- per hour
ក្រុមហ៊ុន MODERN GAS ដែលជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រង និងចុះបញ្ជីនៅកម្ពុជាយ៉ាងពេញលេញ ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ 1990 ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យនៃ “ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈផ្ទះបាយទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា”។...
BMB & A (Cambodia) Joint Stock Company

Site Supervisor (Can Speak vietnamese) / Chinese Translator

1 year ago   ភ្នំពេញ Full-time   $-- per hour
មូលដ្ឋាន៖ ភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជាមុខតំណែង៖1. អ្នកគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ (អាចនិយាយភាសាវៀតណាម)2. អ្នកបកប្រែភាសាចិន----------------------------០១/ មុខតំណែង៖ អ្នកគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ (អាចនិយាយភា...
X Water Technology Co., Ltd

Accountant (Fresh Graduate)

1 year ago   ភ្នំពេញ Full-time   $-- per hour
ទំនួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ៖ គ្រប់គ្រងបង្កាន់ដៃ វិក្កយបត្រ និងកត់ត្រាក្នុងសៀវភៅរហ័ស (ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ);ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពត្រឹមត្រូវនៃគណនីទទួល និងត្រូវបង់...
Winsun Cambodia Co., Ltd.

DIGITAL MARKETING

3 years ago   ភ្នំពេញ Full-time   $-- per month
ការពិពណ៌នា ជួយរៀបចំផែនការនិងយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារប្រចាំឆ្នាំដើម្បីសម្រេចគោលដៅក្រុមហ៊ុន ការគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងទីផ្សារឌីជីថលរួមមានការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដូចជាគេហទំព័រហ្វ...
KB Daehan Specialized Bank Plc.

ធនាគារ KDSB ត្រូវការបុគ្គលិកជា ច្រើនផ្នែក

3 years ago   ភ្នំពេញ Full-time   $-- per month
ដោយទទួលបានទំនុកចិត្ត និងការគាំទ្រខ្ពស់ពីអតិថិជនរួមទាំងដៃគូសហការរបស់ធនាគារ KDSB ទើបជម្រុញអោយគ្រប់សេវាកម្មរបស់យើងមានការរីកចម្រើន និងអភិវឌ្ឍន៍ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ ដើម្បីបង្កើនភាពងាយ...
Quality TV

បុគ្គលិកផ្នែកលក់

3 years ago   ភ្នំពេញ Full-time   $-- per month
Quality TV ត្រូវការជ្រើសរើស បុគ្គលិក  ធ្វើការនៅលើគេហទំព័រ FB និងគេហទំព័រដោយមានព័ត៌មានលម្អិតដូចខាងក្រោម។ ១. ស្ត្រីអាយុ ១៨-២៥ ឆ្នាំ 2. វិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ - បរិញ្ញាបត្រលើមុខជំនាញណាមួយ មា...
Amory Co., Ltd

ប្រធានផ្នែកលក់និងទីផ្សារ

3 years ago   ភ្នំពេញ Full-time   $-- per month
ការពិពណ៌នាការងារ គ្រប់គ្រងបណ្តុះបណ្តាលនិងលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកផ្នែកលក់ដែលបានចាត់តាំង ការគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍ទីផ្សារនិងបណ្តាញសម្រាប់បុគ្គលិកផ្នែកលក់ គ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងផ្នែកលក់ / ទំ...
Hattha Bank

ធនាគារហត្ថាត្រូវការបុគ្គលិក

3 years ago   ភ្នំពេញ Full-time   $-- per month
Officer,surveillance ០១ ទីតាំងការិយាល័យ-phnom penh officer, internal Audit for Issue ១ ទីតាំងទីស្នាក់ការកណ្តាល  Senior unit Manager, Enterprise servers & Middleware Administrat...
Borey Vimean Phnom Penh

នាយក​ប្រតិបត្តិ​ផ្នែក​លក់

3 years ago   ភ្នំពេញ Full-time   $-- per month
WE ARE HIRING បុរី វិមានភ្នំពេញ ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាព សំរាប់បំពេញតួនាទីដូចខាង ​ផ្នែក​លក់​ ចំនួន​៦​នាក់  ????សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែម : 098 333 855/099 777 855 បេក្ខជនដែ...
AJU Industry (Cambodia) Co., Ltd

វិស្វករ​សំណង់​ស៊ីវិល

3 years ago   ភ្នំពេញ Full-time   $350  -  $700 per month
កាតព្វកិច្ច អាចទទួលយកបានសម្រាប់វិសាលគមពេញលេញនៃមុខងារអគ្គិសនីនិងផលិតកម្ម - ធានាការរៀបចំនិងសម្ភារៈផលិតកម្មឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងទាន់ពេលវេលា - គ្រប់គ្រងនិងគ្រប់គ្រងក្រុមផលិតកម្ម។ - គាំទ...
Bun & Associates

ជំនួយការក្រុម​​ PG

3 years ago   ភ្នំពេញ Full-time   $-- per hour
ការពិពណ៌នាអំពីទីតាំង៖ តួនាទីជាជំនួយការក្រុមគឺគាំទ្រក្រុមអនុវត្តដែលត្រូវបានចាត់តាំង (“ PG”) ដោយជួយអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ (LPs) ក្នុងការងារផ្សេងៗដែលមិនគិតថ្លៃ។ តួនាទីនេះមានគោលបំណងដើម្ប...

Looking for a job?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add your Resume