Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการจัดจำหน่าย Full-time Job

5 ปีที่แล้ว Marketing & Communication Phnom Penh   1.2K views
Job Details

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่:

 •     Assist Claims Officer ในการกำกับดูแลและกำกับกิจกรรมการเรียกร้องสินไหมของทุกสาขาที่ร่วมรายการ
 •     ดำเนินการตรวจสอบที่จำเป็นการตรวจสอบและการประเมินผลการเรียกร้องที่ยื่น
 •     ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่ครอบคลุม (เข้าชมปกติในสาขาที่ครอบคลุมและการเยี่ยมชมปกติให้กับลูกค้า)
 •     มั่นใจในการบำรุงรักษาระบบบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการเรียกร้องทั้งหมด
 •     ช่วย MIS Officer ในการรักษาทะเบียนเบี้ยประกันภัยที่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้องและบันทึกการจัดจำหน่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่กำหนด
 •     ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานรายเดือนที่ส่งโดยสาขากับฐานข้อมูลที่เป็นพันธมิตร
 •     ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

สิ่งที่ต้องการในงาน:

 •      จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 •      อย่างน้อยปีที่ 4 หรือผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ยังได้รับการสนับสนุนให้สมัคร
 •      ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและการแก้ปัญหา
 •      ความรู้เกี่ยวกับ SQL Server, C, C + +, C #, VB.Net
 •     มีมนุษยสัมพันธ์และการเจรจาต่อรองที่ดี
 •     ซื่อสัตย์ซื่อตรงทำงานหนักและมุ่งมั่น
 •      สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 •     กระตือรือร้นที่จะทำงานในสนามและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน
 •     มีให้เลือกใช้งานทันที

เราให้ผลตอบแทนในการแข่งขันและสวัสดิการรวมถึง:

 •     เงินเดือนโบนัสในวันปีใหม่เขมรและเทศกาล Pchum Ben
 •     ประโยชน์ต่อสุขภาพและความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง
 •     เงินช่วยเหลือสม่ำเสมอ
 •     การชดเชยผลประโยชน์
 •     เงินสงเคราะห์สำหรับครอบครัวและบุตร
 •     โครงการพัฒนาอาชีพยอดเยี่ยม

วิธีการใช้:

ผู้สมัครที่สนใจควรส่งประวัติย่อจดหมายสมัครงานและภาพถ่ายล่าสุดไปที่สำนักงาน MEADA อาคาร C-55 Street Cheerfulness (Plaza2) Sangkat Teuk Thla Khan Sen Sok Phnom Penh ใกล้ถนนฟ้า Phsa Dey Hoy หรือทางอีเมลไปยังงาน [email protected] ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2018 เวลา 5:00 น. (ติดต่อ: 071 3333 625)

Company Description
บริษัท ประกันภัยแห่งหนึ่งในราชอาณาจักรกัมพูชาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายของราชอาณาจักรกัมพูชาและได้รับอนุมัติจากกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง ริเริ่มให้บริการประกันภัยแก่สถาบันหุ้นส่วนเพื่อจัดการความเสี่ยงจากความสูญเสียทางการเงินอันเกิดจากความตายหรือความพิการ วิสัยทัศน์ของเราคือการช่วยลดความยากจนให้กับครอบครัวเป้าหมายที่ท้าทายและเศรษฐกิจที่อ่อนแอในกัมพูชา ปัจจุบัน บริษัท เหมดารร. บ. เป็นผู้ให้บริการด้านประกันชีวิตรายย่อยแก่สถาบันการเงินรายย่อย (Microfinance Institutions) ตั้งอยู่ที่ 8 จังหวัดของประเทศกัมพูชา (พนมเปญ, กำปง Speu, Kandal, Takeo, Kampot, Kep, สีหนุวิลล์, กำปง ธ ม, เสียมราฐ)
เพื่อขยายการดำเนินงานของเราขณะนี้เรากำลังเชิญชวนให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับตำแหน่งเต็มเวลาใน บริษัท Claim and Underwriting Assistant จากสำนักงานใหญ่ในกรุงพนมเปญ